Yrittäjän näköinen tapahtuma

Espoon Yrittäjien yritystreffit

Espoon Yrittäjät ry järjestää yhdessä YritysEspoon, Fennian, OP:n, Elisan sekä Finnveran kanssa Espoon Yrittäjien yritystreffit Otaniemessä 10.10.2019. Tapahtumassa painopiste on vain ja ainoastaan verkostoitumisessa ja kaupan teossa.

Yritystreffi- tapahtumassa yrittäjä valitsee itse osallistujien joukosta maksimissaan kymmenen treffiä, joiden kunkin pituus on 15 minuuttia. Treffit valitaan etukäteen ja toteutetaan myöhemmin tapahtumassa. Niiden tarkoituksena on auttaa yrittäjää löytämään oikeat kontaktit helposti.

Tapahtumakonsepti tarjoaa yrittäjille tehokkaan keinon ensikontaktin luomiseen, sen jälkeinen kaupankäynti ja yhteistyö on yrittäjän itse määriteltävä:

 
 

Verkottuminen on tärkeää kaikille yrityksille mutta etenkin pien-yrityksille, sekä asiantuntija-osaamista tarjoaville yrityksille.

Nämä yritykset voivat verkottumisen ansiosta laajentaa omaa palvelutarjontaansa ja pitää kiinni omista palvelulupauksistaan.

Pienyrittäjä ei aina ehdi tehdä kaikkea itse, mutta ei myöskään halua luopua asiakkaastaan. Silloin verkoston käyttö on tarpeen. Myös isompiin hankintoihin ja tarjous-kilpailuihin on helpompi ja mahdollista osallistua oman verkoston kanssa.

Yrittäminen on myös sen luontoista puuhaa, että lopulta sitä ihan kunnolla ymmärtää vain ja ainoastaan toinen samassa tilanteessa oleva. Tämä yritystreffi-tapahtuma on juuri sellainen mitä meiltä on toivottu, siinä keskiössä on yrittäjän verkoston laajentaminen. Sanoisin, että se on yrittäjän näköinen tapahtuma”. -Erkki Pärssinen

Kohtaamisia ja kontakteja

Mukana yritystreffitapahtumaa järjestämässä on myös YritysEspoo. Entinen päätoiminen yrittäjä, nykyään YritysEspoon asiakkuusjohtaja Sari Olsio osaa asettua yrittäjän asemaan:

 
 

”Yrittäjät odottavat neuvontapalveluilta paitsi laatua ja luottamuksellisuutta, myös saavutettavuutta (helppo löytää, varata ja tulla) ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Onkin ihan loistavaa, että voimme nyt vastata näihin odotuksiin ja tarjota Espoon Yrittäjien Yritystreffit asiakkaillemme. Odotan, että tapaamisessa syntyy innostavia kohtaamisia ja kontakteja alkavien ja jo pidempään toimineiden yritysten välille.”-Sari Olsio

Espoon Yrittäjien yritystreffit järjestetään 10.10.2019 klo 17-21 välisenä aikana Espoon Otaniemessä tapahtumatila Sahassa.

Katso tapahtuman lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: https://businessmaker.fi/espoonyrittajienyritystreffit/index.php/fi/

 

 

Helsingissä 2.10.2019

Anneli Komi